o pracowni - historia, jak dojechać, kontakt

działalność naukowa - pracownicy, badania naukowe, wydarzenia
zbiory, kolekcje, statystyki, bazy internetowe
nasz rodowód wsparcie finansowe od bazy internetowe
Uniwersytet Śląski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Fundacja na rzecz Nauki polskiej Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności GBIF