< wstecz strona glówna
 
O PRACOWNI I HERBARIUM
historia
jak dojechać
kontakt
wsparcie FNP
DZIALALNOSC PRACOWNI
kierunki badawcze
pracownicy
wydarzenia
 
ZBIORY ZIELNIKA NAUKOWEGO
charakterystyka i statystyki
kolekcje
baza internetowa
 
 

 

DZIALALNOŚĆ PRACOWNI

kierunki badawcze

 

Nasza Pracownia głównie zajmuje się dokumentacją badań z zakresu:
* flory Górnego Śląska i terenów przyleglych,
* gatunków roślin chronionych i zagrożonych w Polsce,
* taksonomii i chorologii wybranych taksonów flory naczyniowej:
   - rodziną wiesiołkowatych Onagraceae,
   - kozłkowatych Valerianaceae,
   - wilczomleczowatych Euphorbiaceae,
   - storczykowatych Orchidaceae,
   - traw Poaceae,
   - zlożonych Asteraceae
     i inne,
* występowania kenofitów i efemerofitów Polski.
Artykuly
  1. Rostański K., Rostański A., Gerold-Śmietańska I., Wąsowicz P. 2010. Evening-Primroses (Oenothera) occurring in Europe. Wiesiołki ( Oenothera) występujące w Europie. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Katowice-Kraków.
  2. Rostański A., Gerold-Śmietańska I., 2009. Collection of the genus Dryopteris Adans. in the Herbarium of the University of Silesia (KTU), [in] Szczęśniak E. (ed.) Genus Dryopteris in Poland.
  3. Rostański A., Gerold-Śmietańska I. 2008. Desription and significance of the Herbarium of University of Silesia (KTU). [in:] L. Borowiec, D. Tarnawski (eds). The importance of natural history museum of taxonomy. Polish Taxonomical Monographs, Wrocław, 15: 71-84
  4. Bzdęga K., Rostański A., Pasierbiński A. 2007. Baza danych kolekcji traw Zielnika Naukowego Uniwersytetu Śląskiego - KTU w ramach Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB). Fragm. Flor. Geobot. Polonica Suppl. 9: 198-208.
  5. Rostanski A., Bzdega K., Jedrzejczyk M. 2006. Collection of Coniferophytes (Pinophyta) in the Herbarium of the University of Silesia (KTU). Bulletin of Botanical Gardens, 15: 133–138.
  6. Głowacki Z., Ollgaard H., Krechowski J. 2004. Genus Taraxacum in the Herbarium of University of Silesia. Bad. Fizjograf. nad Polską Zach., Ser. B., 53:107-112.
  7. Rostanski A., Bzdega K., Jedrzejczyk M. 2004. Collection of Peridophytes in the Herbarium of the University of Silesia (KTU). Bulletin of Botanical Gardens, 13: 113–120.
  8. Rostański A., 2003. Collection of grasses in the Herbarium of the University of Silesia (KTU). w: Problems of grass biology, (red.) L. Frey, Kraków, s. 229-233.
  9. Zielono nam w Chorzowie. 2002. Gazeta Uniwersytecka UŚ nr 10-11, Katowice, s. 14.

 


nasz rodowód wsparcie finansowe od bazy internetowe
Uniwersytet Śląski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Fundacja na rzecz Nauki polskiej Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności GBIF