< wstecz strona glówna
 
O PRACOWNI I HERBARIUM
historia
jak dojechać
kontakt
wsparcie FNP
DZIALALNOSC PRACOWNI
kierunki badawcze
pracownicy
wydarzenia
 
ZBIORY ZIELNIKA NAUKOWEGO
charakterystyka i statystyki
kolekcje
baza internetowa
 
 

 

O PRACOWNI I HERBARIUM

historia

 

Zielnik Naukowy Uniwersytetu Śląskiego jest stosunkowo "młody"
i liczy sobie, podobnie jak sam Uniwersytet, nieco ponad 40 lat. Pomimo to, ze względu na wielkość zbiorów, należy do grupy średnio zasobnych zielników naukowych w Polsce, a od 2001 roku uzyskał możliwości dalszego dynamicznego rozwoju.
   Od października 2002 roku rozpoczęła działalność Wydziałowa Pracownia Dokumentacji Botanicznej z Zielnikiem Naukowym (Herbarium) Wydzia³u Biologii i Ochrony Środowiska.

Ważne daty z historii Zielnika Naukowego:
1972 - rozpoczęcie działalności Zielnika Naukowego przy Uniwersytecie Śląskim
1974 - Zielnik Katedry Botaniki Systematycznej UŚ w międzynarodowym wykazie zielników naukowych świata (Index Herbariorum); uzyskanie symbolu-akronimu KTU
1999 - przyznanie grantu aparaturowego KBN
2000 - przyznanie grantu inwestycyjnego i rozpoczęcie prac remontowo-adaptacyjnych
2001 - zakończenie remontu adaptacyjnego Pracowni oraz przeniesienie zbiorów naukowych z Katowic do Chorzowa
2002 - uroczyste otwarcie Pracowni Dokumentacji Botanicznej oraz nominacja dr. Adama Rostańskiego na kierownika Pracowni
2005 - wstąpienie Pracowni do Krajowej Sieci Informacji Bioróżnorodności KSIB
2006 - uzyskanie dotacji z Funduszu na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu BIOS (Ochrona i konserwacja zbiorów przyrodniczych w Polsce) na zaciemnienie sal zbiorów naukowych, uzupełnienie sprzętu do przechowywania i eksponowania zbiorów
2007 - prace bieżące w Herbarium, digitalizacja bazy danych zbiorów (ok. 60 tys. rekordów)
od 2007 - digitalizacja bazy danych zbiorów
2013 - udział Herbarium w projekcie BioGeo Silsia, skanowanie okazów zielnikowych udostępnionych w późniejszym okresie w bazach

 


nasz rodowód wsparcie finansowe od bazy internetowe
Uniwersytet Śląski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Fundacja na rzecz Nauki polskiej Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności GBIF