< wstecz strona glówna
 
O PRACOWNI I HERBARIUM
historia
jak dojechać
kontakt
wsparcie FNP
DZIALALNOSC PRACOWNI
kierunki badawcze
pracownicy
wydarzenia
 
ZBIORY ZIELNIKA NAUKOWEGO
charakterystyka i statystyki
kolekcje
baza internetowa
 
 

 

PRACOWNICY ZIELNIKA I HERBARIUM

 

Działalność Pracowni i Herbarium oparta jest na zespole pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.
W okresie zajęć dydaktycznych w pracach Zielnika uczestniczą również dorywczo studenci-wolontariusze.

 

dr hab. Adam Rostański
kierownik Pracowni
dr Izabela Gerold-Śmietańska
kurator

 

Pracownicy naukowi współpracujący z Herbarium

 

dr Teresa Nowak
dr hab. Barbara Fojcik
opiekun zbiorów bryologicznych

nasz rodowód wsparcie finansowe od bazy internetowe
Uniwersytet Śląski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Fundacja na rzecz Nauki polskiej Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności GBIF